Informace o školení ADN

Na základě oprávnění vydaného Plavebním úřadem č.j. 162/Ř/16 vykonáváme školení posádek říčních plavidel – odborník na plavidle podle ADN (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách). Školení organizujeme každý měsíc v našem školícím středisku přímo v přístavu Děčín.

Osvědčení ADN  vydané v České republice je platné ve všech členských státech, prodloužit platnost osvědčení ADN, které bylo vydané jinde jako v České republice je možné bez problémů také u nás. Není pravda, že obnovovací školení musíte absolvovat pouze tam, kde jste osvědčení ADN získali.

Školení lodníků – odborník na plavidle ADN

Organizujeme následující typy kurzů ADN:

  • základní školení na přepravu suchých nákladů (FRACHT)
  • základní školení na přepravu  v tankových plavidlech typu “N” (TANK)
  • základní školení kombinované na přepravu suchých nákladů a na přepravu v tankových plavidlech typu “N” (FRACHT + TANK)
  • obnovovací školení (FRACHT, TANK, FRACHT + TANK)
  • specializované školení na přepravu chemikálií v tankových plavidlech typu “C”
  • specializované školení na přepravu plynů v tankových plavidlech typu “G”
  • obnovovací školení (TANK C, TANK G)

Účast na některém ze specializovaných školení je podmíněná potvrzením o praxi na tankovém plavidle C nebo G.

Součástí přípravy k závěrečným skouškám jsou praktické cvičení přímo na plavidle v děčínském přístavu. Lektoři mají nejen vzdělání v oboru přepravy nebezpečných věcí, ale i skušenosti z plavby a práce v přístavních zařízeních na řece i moři.

Platnost osvědčení odborníka na plavidle podle ADN se prodlužuje v posledním pátém roce v čase jeho platnosti. Prodloužit platnost (obnovit platnost) osvědčení ADN nemusíte jenom tam, kde Vám bylo vydané, obnovit platnost osvědčení můžete i u nás.

Prečtete si postup jak se přihlásit na školení odborniku ADN

Přihláška na školení odborníků na plavidle podle ADN