Bezpečnostní poradce ADR / RID a SMGS / ADN

Jedním předmětem činnosti společnosti DGSA Bohemia, s.r.o. je poskytování služeb externího bezpečnostního poradce na přepravu nebezpečných věcí silniční, železniční a říční dopravou (ADR / RID a SMGS / ADN), dále poradce pro vnitrozemský personál při přepravě nebezpečného zboží námořní dopravou (IMDG Code) a  leteckou dopravou (IATA DGR). Naše služby nabízíme organizacím v Čechách i na Slovensku i v zahraničí.

Bezpečnostní poradce ADR / RID a SMGS / ADN

Služby poskytujeme na základě mezinárodně uznávaných certifikátů o odborné způsobilosti:

 • bezpečnostního poradce na silniční, železniční a vnitrozemskou vodní dopravu (ADR / RID + SMGS / ADN)
 • bezpečnostního poradce pro vnitrozemský personál na přepravu nebezpečných věcí po moři (funkce 1 až 6 podle IMDG Code)
 • bezpečnostního poradce na leteckou dopravu (kategorie 3 podle IATA DGR)

Řešením pro zajištění legislativních požadavek v oblasti přepravy nebezpečných věcí nebo nebezpečných odpadů je OUTSOURCING, tedy předání péče o přepravu nebezpečných věcí, která nesouvisí s hlavní činností organizace, na externí subjekt – DGSA Bohemia, s.r.o.

Našim klientům nastavíme pracovní postupy a procesy, které se týkají přepravy nebezpečných věcí  (včetně nebezpečných odpadů), podľa požadavek mezinárodních předpisů ADR, RID a SMGS, ADN, IMDG Code, IATA DGR.

Garantujeme vysokou odbornost a spolehlivost, kvalita našich služeb je podložená vzděláním, dlouholetou praxí a propracovaným systémem práce se zákazníkem.

Jsme právem označováni za lídra v oboru, svoje jméno jsme si vybudovali sami a nemusíme se proto schovávat za jméno druhých …

Rozsah nabízených služeb:

 • legislativní zastřešení společnosti pozicí bezpečnostního poradce ADR, RID nebo ADN externím způsobem,
 • vypracování kompletní vnitropodnikové dokumentace a její pravidelná aktualizace (provozní řád, Bezpečnostní plán, Výroční zpráva, Hlášení v případě mimořádné události apod.),
 • klasifikace nebezpečných látek a nebezpečných odpadů podle ADR, RID nebo ADN,
 • školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě nebezpečných věcí silniční dopravou (tj osoby uvedené v odd. 8.2.3 ADR – provozovatelé silničních vozidel nebo odesílatelé, osoby, které nakládají nebo vykládají nebezpečné věci, osoby pracující jako dopravců nebo v zasilatelských agenturách, řidiči přepravující nebezpečné věci podle výjimek uvedených v odd. 1.1.3 ADR),
 • školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě nebezpečných věcí po železnici (osoby uvedené v bodě 1.3.2.2.1 RID – provozní í zaměstnanci, pracovníci odpovědní za kontrolu vozů a pracovníci odpovědní za řízení železničního provozu a posunu),
 • školení pobřežního personálu a personálu přístavního zařízení, který se účastní na přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách,
 • informační a poradenský servis na telefonu,
 • informační a poradenský servis formou osobních konzultách,
 • kontrolní činnost – fyzický výkon kontroly.