Školení vnitrozemského personálu IMDG Code

Na základě mezinárodně uznávaných certifikátů vykonáváme školení vnitrozemského personálu, který sa podílí na přepravě nebezpečného zboží námořní dopravou v souladě s požadavky IMDG Code (Mezinárodní námořní kódex na přepravu nebezpečného zboží po mořích).

Školení IMDG Code

Školení IMDG Code je určené pro odesílatele, zasilatelé a pracovníky v zasilatelských agenturách, osoby, ktoré nebezpečné látky a předměty klasifikují na přepravu, balí, nakládají, vystavují přepravní doklady a odevzdávají k vnitrozemské přepravě. Součástí školení jsou prednášky o kontajnerech (CSC), naložení a upevnění nákladu v kontajnerech (CTU Code) a základy mezinárodního dopravního práva v námořní dopravě (zasilateské postupy, konosamenty, Charter Party a pod.)

Školení IMDG Code sestává z následujících okruhů:

  • Klasifikace
  • Balení
  • Označovaní
  • Nakládka
  • Příprava doprovodních dokladů
  • Odesílaní CTU z vnitrozemí

Každý celek je ukončen závěrečným testem, který obsahuje dvacet uzavřených otázek a 5 otázek otevřených (v anglickém jazyce).

Školení organizujeme podľa zájmu v našich prostorech v Děčíne nebo v Bratislavě, je možné vycestovat přímo ke klientovi. Garantujeme vysokou odbornost získanou praxí a vzděláním.

V případě dalších informací nás kontaktujte emailem: dgsa@dgsa.cz nebo telefonicky na čísle +421 902 341 031 nebo +420 735 856 424