Kapitánský patent kategorie B

Podmínka otevření kurzu odborné přípravy Kapitánský patent kategorie B je účast aspoň 4 přihlášených zájemců.

Společnost DGSA Bohemia, s.r.o. organizuje kurzy odborné přípravy pro uchazeče o průkaz způsobilosti kapitána kategorie B. Kurzy odborné přípravy probíhají v učeních prostorech naší společnosti v Děčíně (budova Veřejných přístavů „NA HEGRU“), závěrečná zkouška se vykonává na Plavebním úřadě Děčín. Kapitán kategorie B je oprávněn vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách Evropské unie s výjimkou vodních cest námořního charakteru.

Kapitánský patent kategorie B

Zájemci o kurz se mohou přihlásit prostřednictvím on line přihlášky na našich webových stránkách anebo telefonicky na čísle: +420 735 856 424 anebo prostřednictvím emailu: academy@dgsa.cz.  Zároveň je nutné podat přihlášku o vykonání zkoušky na Plavebním úřadě 10 dní před stanoveným datumem zkoušky (https://plavebniurad.cz/dok-os/kapitan).

Cena kurzu odborné přípravy: 7 750,- Kč (v ceně jsou zahrnuty učební materiály)