Školení posádek

  • Školení stability pro posádky říčních plavidel
  • Požární cvičení pro posádky říčních plavidel
  • Zdravotní příprava pro posádky říčních plavidel
  • Měřící techniky a vstup do uzavřených prostor pod palubou
  • Práce s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu
  • Příprava na zkoušku radar patent
  • Příprava na zkoušku labský patent