Požární cvičení pro posádky říčních plavidel

Společnost DGSA Bohemia, s.r.o. organizuje pro posádky plavidel přepravujících nebezpečné věci specifické školení požární přípravy v souladu s ustanovením 1.3.2.2 ADN. Školení se skládá z teoretické a praktické části a je zaměřené na hašení požárů v obytných prostorech a kormidelně,  v strojovně a na palubě. Absolventi kurzu se během školení seznámí s druhy stacionárních hasicích systémů, které se instalují běžně na plavidla vnitrozemské plavby, s obsluhou požárních čerpadel a požárních rozvodů, s typy ručních hasicích přístrojů a jejich obsluhou. Praktická část je zaměřená na používání ručního hasicího přístroje, každý z účastníků školení si vyzkouší uhasit požár pomocí práškového hasicího přístroje.

Školení je možné absolvovat na základě dohody v našich prostorech „na Hegru“ v Děčíně. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím emailu: rescue@dgsa.cz anebo telefonicky na čísle: +420 735 856 424.

Požární cvičení pro posádky říčních plavidel
Požární cvičení pro posádky říčních plavidel
Požární cvičení pro posádky říčních plavidel