Zdravotní příprava pro posádky říčních plavidel

Společnost DGSA Bohemia, s.r.o. organizuje pro členy posádek plavidel vnitrozemské plavby školení první pomoci podle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, v souladu se Směrnicí Rady 96/50/ES o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících.

Školení je zaměřené na poskytnutí první pomoci při tonutí, podchlazení a hypoxii, při popáleninách, kontaktu s žíravými a toxickými látkami a plyny, při povrchových poraněních, bezvědomí, šoku a selhání životních funkcí. Školení je doplněno o praktické cvičení používáni defibrilátoru.

Platnost školení je 2 roky od datumu vydání osvědčení, které je vyhotovené v českém a anglickém jazyku. Námi vydané osvědčení je uznávané ve všech členských státech EU.

Školení probíhá v našich učebních prostorech v Děčíně na Hegru, po dohodě je možné vycestovat přímo na plavidlo.

V případě zájmu nás kontaktujte buď prostřednictvím emailu: rescue@dgsa.cz anebo telefonicky na čísle: +420 735 856 424.

První pomoc
První pomoc