Měřící techniky a vstup do uzavřených prostor pod palubou

Společnost DGSA Bohemia, s.r.o. organizuje pro posádky plavidel přepravujících nebezpečné věci specifické školení měřících technik v souladu s ustanovením 1.3.2.2 ADN. Školení se skládá z teoretické a praktické části. Účastníci kurzu se seznámí s obsluhou a běžně dostupných měřících přístrojů používaných ve vnitrozemské plavbě, s požadavky na jejich údržbu, servis a kalibraci. Zároveň účastníci školení získají komplexní přehled o předepsaných povolených hodnotách koncentrací a národně schválených expozičních limitů. Během praktické části si každý účastník vyzkouší práci s detektorem hořlavých plynů a s toximetrem.

Druhá část školení je praktické cvičení bezpečnostních zásad při vstupu do uzavřených prostor pod palubou. Účastníci školení si vyzkouší práci se záchranným vrátkem a práci s postrojem. Důležitou částí je evakuace postižené osoby z uzavřeného prostoru na palubu.

Školení je možné absolvovat na základě dohody v našich prostorech „na Hegru“ v Děčíně. Školení trvá 4 hodiny a je vhodné ho skombinovat se zdravotní přípravou. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím emailu: rescue@dgsa.czanebo telefonicky na čísle: +420 735 856 424.

Měřící techniky a vstup do uzavřených prostor pod palubou
Měřící techniky a vstup do uzavřených prostor pod palubou
Měřící techniky a vstup do uzavřených prostor pod palubou