ŠKOLENÍ POSÁDEK ŘÍČNÍCH PLAVIDEL – ODBORNÍK NA PLAVIDLE ADN

ADN

Školení bezpečnostních poradců ADN

Na základě oprávnění vydaného Plavebním úřadem č.j. 162/Ř/16 vykonáváme školení posádek říčních plavidel – odborník na plavidle podle ADN (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách). Školení organizujeme každý měsíc v našem školícím středisku přímo v přístavu Děčín.

KAPITÁNSKY PATENT KATEGORIE B

Kapitánský patent kategorie B

Společnost DGSA Bohemia, s.r.o. organizuje kurzy odborné přípravy pro uchazeče o průkaz způsobilosti kapitána kategorie B. Kurzy odborné přípravy probíhají v učeních prostorech naší společnosti v Děčíně (budova Veřejných přístavů „NA HEGRU“), závěrečná zkouška se vykonává na Plavebním úřadě Děčín.

RADAR PATENT

Radar patent

Společnost DGSA Bohemia, s.r.o. organizuje kurzy pro držitele platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla „Odbornou přípravu na zkoušku k vedení plavidla pomocí radaru“. Teoretická část probíhá v učeních prostorech naší společnosti v Děčíně (budova Veřejných přístavů „NA HEGRU“), praktická část na plavidle M 4 v přístavu Rozbělesy.

Nejbližší školení lodníků  – odborník na plavidle ADN  začíná od 29.09.2019 v Děčíne.

!!! Termín uzávěrky přihlášek základních školení na kurz v říjnu je 23.09.2019 !!!

Generální partneři

Somtrans
ČSPL
Sogestran Group
Danu Transport

Partneři stránky

Žilinská univerzita
DGSA Consulting
Slovenská plavby a prístavy
Zväz logistiky a zasielateľstva
Fiata
IMO