ŠKOLENÍ POSÁDEK ŘÍČNÍCH PLAVIDEL – ODBORNÍK NA PLAVIDLE ADN

ŠKOLENÍ ADN

Školení bezpečnostních poradců ADN

Na základě oprávnění vydaného Plavebním úřadem č.j. 162/Ř/16 vykonáváme školení posádek říčních plavidel – odborník na plavidle podle ADN (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách). Školení organizujeme každý měsíc v našem školícím středisku přímo v přístavu Děčín.

ŠKOLENÍ IMDG CODE

Školení IMDG Code

Na základě mezinárodně uznávaných certifikátů vykonáváme školení vnitrozemského personálu,  který sa podílí na přepravě nebezpečného zboží námořní dopravou v souladě s požadavky IMDG Code (Mezinárodní námořní kódex na přepravu nebezpečného zboží po mořích). Školení  IMDG Code je určené pro odesílatele, zasilatelé a pracovníky v zasilatelských agentúrach …

ŠKOLENÍ BEZP. PORADCŮ ADN

Školení bezpečnostních poradců

Na základě oprávnění vydaného Plavebním úřadem č.j. 162/Ř/16 vykonáváme školení bezpečnostních poradců ADN (Evropská dohoda o mezinárodní  přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách). Školení organizujeme každý měsíc v některém z našich vzdělávacích center – Žilina a nebo přístav Bratislava.

Nejbližší školení lodníků  – odborník na plavidle ADN  začína od 13.01.2019 v Děčíne.

Termín uzávěrky přihlášek základních školení na kurz v lednu je 31.12.2018 !

Generální partneři

Somtrans
ČSPL
Sogestran Group
Danu Transport

Partneři stránky

Žilinská univerzita
DGSA Consulting
Slovenská plavby a prístavy
Zväz logistiky a zasielateľstva
Fiata
IMO