Jak se přihlásit na školení ADN

Krok 1

Vyplňte ONLINE PŘIHLÁŠKU nasledovně:

Krok 2

Vyplňte přihlášku na zkoušku, která je dostupná na webových stránkách Státní plavební správy ČR (stáhni si přihlášku zde) a pošlete jí poštou na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy ČR.
Upozornění: Žádost musí být přijata plavebním úřadem nejpozději 10 pracovních dnů před datem zahájení kurzu!!! (viď. Termíny lodníků na plavidle ADN)

Krok 3

Správní poplatek za základní zkoušku se uhrází formou kolkových známek v hodnotě 1500,- Kč a za obnovovací zkoušku hodnotě 200,- Kč. Obě části kolkové známky nalepte na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepte je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze taky zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu, kde obdržíte potvrzení, které osobně předložíte zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

Krok 4

Přihlásit se můžete pomocí Online přihlášky (viz. krok 1) nebo i telefonicky na čísle

  • +420 735 856 424
  • +421 917 31 32 33

Krok 5

Uhraďte poplatek za školení ve výši podle Vámi vybraného kurzu

  • Pro bližší informace ohledem platby nás prosím kontaktujte:
  • tel.: +420 735 856 424
  • email: academy@dgsa.sk

Krok 6

Bude Vás kontaktovat naše asistentka pro vzdělávání, která Vám podá veškeré další informace, které se týkají školení ADN.