Práce s nezávislým dýchacím přístrojem

Dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí se na plavidlech používá v případě, jestliže je nutné vstoupit do prostoru pod palubou s nízkým obsahem kyslíku v atmosféře. Běžný podíl kyslíku ve vzduchu je 20,9 obj. %, relativně bezpečné prostředí pro vstup je ještě 19 obj. % ale toto prostředí už není vhodné pro práci, která vyžaduje fyzickou námahu.

Dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí nepatří do povinné výbavy plavidla a jeho posádky, jestliže se však na plavidle nachází, musí být k dispozici minimálně dva dýchací přístroje. Podle bodu 7.2.3.1.6 ADN osoba, která vstupuje do prostoru s nezávislým dýchacím přístrojem, musí být jištěna pomocí lana a pod dohledem druhé osoby, pro kterou je připraveno stejné vybavení. Dále podle bodu 1.3.2.2.4 ADN osoby, které používají dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí, musí být vyškolené v jejich ovládání a údržbě a musí být schopné zvládnout zvýšenou fyzickou námahu. Toto školení musí být doplněné praktickým cvičením.

Naše společnost pořádá jednodenní školení doplněné praktickým cvičením pro členy posádek plavidel. Školení se skládá z teoretické části na učebně a praktického cvičení na palubě plavidla. Účastníci kurzu se naučí jak používat dýchací přístroj, jak vykonat kontrolu přístroje před jeho použitím, jak si vypočítat a rozvrhnout čas práce s dýchacím přístrojem na základě minutové ventilace plic, jak si počínat v kritických situacích apod. Během praktického cvičení účastníci školení absolvují fyzickou zátěž s dýchacím přístrojem na základě čeho jim je stanovená hodnota jejich minutové ventilace plic, která se uvádí do certifikátu o absolvování školení. Certifikát je vystavený v českém nebo slovenském jazyku a v angličtině.

Školení práce s nezávislým dýchacím přístrojem je možné absolvoval buď po ukončení našich pravidelných kurzů ADN, anebo v jiném termínu, který si můžete dojednat prostřednictvím emailu: dgsa@dgsa.cz nebo na telefonu: +421 917 31 32 33.

Dýchací přístroj