Radar Patent

Podmínka otevření kurzu odborné přípravy RADAR PATENT je účast aspoň 4 přihlášených zájemců.

Společnost DGSA Bohemia, s.r.o. organizuje kurzy pro držitele platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla „Odbornou přípravu na zkoušku k vedení plavidla pomocí radaru“. Příprava spočívá z teoretické a praktické části. Teoretická část probíhá v učeních prostorech naší společnosti v Děčíně (budova Veřejných přístavů „NA HEGRU“), praktická část na plavidle M 4 v přístavu Rozbělesy. Závěrečná zkouška se vykonává na Plavebním úřadě Děčín (absolvování testu pomocí počítače), praktická zkouška v přístavu Děčín-Rozbělesy.

Radar patent

Typ radaru: Radio Holland, typ RHRS2005 CRTFT
Plavidlo: vlečný remorkér M-4 (ENI: 32200695)

Zájemci o kurz se mohou přihlásit prostřednictvím on line přihlášky na našich webových stránkách anebo telefonicky na čísle: +420 735 856 424 anebo prostřednictvím emailu: academy@dgsa.cz. Zároveň je nutné podat přihlášku o vykonání zkoušky na Plavebním úřadě 10 dní před datumem zkoušky (https://plavebniurad.cz/dok-os/vedeni-plavidla-pomoci-radaru).

Cena kurzu odborné přípravy: 5 500,- Kč*

* Tato částka zahrnuje i náklady spojené s provozováním plavidla a je fakturována i účastníkům závěrečné zkoušky, kteří se nezúčastní kurzu odborné přípravy.