ONLINE kurz ADN

Vítejte na stránce online kurzů ADN. Prosím pozorně si přečtěte následující informace a postupujte podle uvedených instrukcí:

  1. Jestliže jste se rozhodli absolvovat s námi online kurz ADN, je nutné, abyste měli stabilní připojení k internetové síti.
  2. Na našich webových stránkách www.dgsa-bohemia.cz se prostřednictvím online přihlášky přihlaste na některý z uvedených termínů školení ADN, který Vám vyhovuje.
  3. Na email, který uvedete do přihlášky, Vám zašleme informace týkající se platby. Cena za kurz musí byť uhrazena aspoň 10 dnípřed začátkem kurzu, jelikož až po obdržení platby na náš účet Vám budou prostřednictvím donáškové služby zaslané studijní materiály a to na adresu, kterou uvedete v online přihlášce.
  4. Online školení bude probíhat pomocí aplikace ZOOM. Před začátkem školení Vám zašleme na váš email podrobný návod kde a jak aplikaci stáhnout a nainstalovat spolu s informacemi o používání aplikace pro účely našeho online školení.
  5. Školení ADN začíná první den podle vámi vybraného termínu o 08:30 hod.. Přihlaste se do aplikace ZOOM 15 minutpřed začátkem školení, abyste si vyzkoušeli spojení s lektorem. Zároveň budete ve spojení s ostatními účastníky kurzu, budete proto muset dodržovat zásady týkající se komunikace, se kterými budete seznámeni v úvodu první hodiny výuky. Učební pomůcky mějte prosím už nachystané.
  6. Školení bude probíhat pomocí aplikace ZOOM. Na vaší obrazovce budete buď ve video hovoru s lektorem anebo na obrazovce budou zobrazené prezentace ovládané lektorem. Rozsah a obsah školení je stejný jako kdybyste absolvovali školení u nás na učebně.
  7. Frekventanti kurzu obnovovacího školení budou po ukončení třetího dne přednášek absolvovat online test pomocí naší webové aplikace (více informací o průběhu závěrečného testu získáte během školení).
  8. Osvědčení o absolvování školení za účelem vydání nového osvědčení o zvláštních znalostech ADN (týká se frekventantů obnovovacích školení) anebo za účelem připuštění k závěrečné zkoušce na Státní plavební zprávě (týká se frekventantů základního školení) Vám bude zaslané v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu a zároveň v kopii na emailovou adresu Státní plavení zprávy.
  9. Další informace týkající se online školení ADN Vám budou poskytnuté lektorem během školení, případně nás kontaktujte před začátkem školení telefonicky na čísle: +420 735 856 424 nebo prostřednictvím emailu: dgsa@dgsa.cz

Přejeme pevné zdraví a věříme, že naše online školení je řešení, které Vám v těchto složitých časech pomůže vyřešit jeden z mála problémů, které musíme společně zvládnout.

A my to zvládneme!