ONLINE kurz RADAR PATENT

Vítejte na stránce online kurzu RADAR PATENT. Prosím pozorně si přečtěte následující informace a postupujte podle uvedených instrukcí:

  1. Jestliže jste se rozhodli absolvovat s námi online kurz RADAR PATENT, je nutné, abyste měli stabilní připojení k internetové síti.
  2. Na našich webových stránkách www.dgsa-bohemia.cz se prostřednictvím online přihlášky přihlaste na některý z uvedených termínů školení, který Vám vyhovuje.
  3. Na email, který uvedete do přihlášky, Vám zašleme informace týkající se platby. Cena za kurz musí byť uhrazena aspoň 5 dní před začátkem kurzu.
  4. Online školení bude probíhat pomocí aplikace ZOOM. Před začátkem školení Vám zašleme na váš email podrobný návod kde a jak aplikaci stáhnout a nainstalovat spolu s informacemi o používání aplikace pro účely našeho online školení.
  5. Online školení začíná první den podle vámi vybraného termínu o 08:30 hod.. Přihlaste se do aplikace ZOOM 15 minut před začátkem školení, abyste si vyzkoušeli spojení s lektorem.
  6. Školení bude probíhat pomocí aplikace ZOOM. Na vaší obrazovce budou zobrazené prezentace ovládané lektorem doprovázené slovem. Zároveň budete ve spojení s ostatními účastníky kurzu, budete proto muset dodržovat zásady týkající se komunikace, se kterými budete seznámeni v úvodu první hodiny výuky.
  7. Po ukončení online školení se přesunete do přístavu Rozbělesy v Děčíně, kde Vás bude čekat kapitán plavidla, na kterém budete absolvovat praktickou část přípravy. Součástí praktické přípravy je obeznámení s funkcemi radarového zařízení, plavba na vizuální kontakt a plavba se zatemněnou kormidelnou pomocí radaru.
  8. Praktická část přípravy na plavidle jako i praktická zkouška může být vykonaná pouze ve skupině s počtem max. 5 osob. Seznam osob podle skupin Vám bude zaslaný na Váš email, který jste uvedli do přihlášky.
  9. Zkouška začíná na druhý den testem v prostorech SPS v Děčíně. Testy budete absolvovat opět ve skupinách. Po ukončení testu se každá skupina přesune na stanovenou hodinu do přístavu Rozbělesy, kde proběhne praktická část zkoušky.
  10. Další informace týkající se online školení Vám budou poskytnuté lektorem během školení, případně nás kontaktujte před začátkem školení telefonicky na čísle: +420 735 856 424 nebo prostřednictvím emailu: dgsa@dgsa.cz

Přejeme pevné zdraví a věříme, že naše online školení je řešení, které Vám v těchto složitých časech pomůže vyřešit jeden z mála problémů, které musíme společně zvládnout.

A my to zvládneme!